Kvalita a autenticita ovocných džúsov - štúdium vzťahov medzi vstupnou surovinou, technológiou spracovania a kvalitou produktu

Quality and authenticity of fruit juices - study of relationshipsbetween the origin of feedstock, processing technology and qualityof fruit juices

Žiadateľská organizácia

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ VÚP

ID kód projektu

APVV-15-0023