Metódy kontroly autenticity

Analytické metódy a postupy na sledovanie markerov autenticity ovocných štiav a džúsov v rámci projektu APVV 15-0023

Viac v dokumente na stiahnutie