Vybrané výstupy projektu

1.08 Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR